Huidig Bestuur

Voorzitter : Edwin Vandermeeren

Ondervoorzitter : Ingrid Vandenbosch

Penningmeester : David Vandenbosch

Secretaris: Leslie Godau

Reservatie en Feestleider : Bram Knockaert